Studia Podyplomowe Psychoterapia Online RealTime na WSB NLU

8900 zł

Cena za 1 rok nauki

Zapisz się
 • Czas trwania: 8 semestrów
 • Forma zajęć: studia RealTime Online (hybrydowe)
 • Dla kogo: dla osób, które chcą prowadzić psychoterapię
 • Korzyści: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Płatności: Wariant ratalny – rozłożenie kosztów na 40 wygodnych rat po 890 zł/m-c (4lata).
WSB-NLU Filia Rzeszów

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (WSB-NLU) prezentuje innowacyjny program studiów podyplomowych w obszarze psychoterapii w formie online w czasie rzeczywistym, oparty na podejściu poznawczo-behawioralnym.

Program trwający przez cztery lata spełnia wszystkie wymagania niezbędne do kwalifikowania się na stanowisko psychoterapeuty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiany dotyczące psychoterapii po 1 stycznia 2024 roku: Od 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Zgodnie z nią wprowadzona zostanie legalna definicja terminu „psychoterapia” oraz określone warunki dla osób praktykujących jako psychoterapeuci. Zgodnie z art. 5 ust. 3 znowelizowanej ustawy, psychoterapię będzie prowadzić osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, spełniająca jednocześnie następujące kryteria:

 • posiada tytuł zawodowy lekarza lub magistra, lub spełnia warunki określone w ustawie o zawodzie psychologa,
 • udokumentuje ukończenie podyplomowego szkolenia o wymiarze co najmniej 1200 godzin, obejmującego skuteczne metody psychoterapeutyczne, takie jak terapia humanistyczno-doświadczeniowa, terapia integracyjna, terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychoanalityczna, terapia psychodynamiczna, czy terapia systemowa. Szkolenie to powinno obejmować także własne doświadczenie w psychoterapii, superwizję oraz staże,
 • zdała egzamin certyfikujący przeprowadzony przez zewnętrzną komisję, niezwiązana z jednostką kształcącą, powołaną przez stowarzyszenia certyfikujące psychoterapeutów.

Uczelnia, odpowiedzialna za egzamin (w języku polskim) i przyznawanie certyfikatu psychoterapeuty, została certyfikowana przez Professional School of Health Sciences Ltd. z siedzibą w Londynie.

Zapraszamy do Szkoły Psychoterapii WSB-NLU osoby posiadające wykształcenie lekarskie lub psychologiczne.

Brak wymaganego wykształcenia? Dowiedz się, jak dołączyć do programu studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii WSB-NLU.

W wyniku ukończenia Szkoły Psychoterapii Badawczo-Behawioralnej WSB-NLU otrzymasz uprawnienia do praktyki jako psychoterapeuta.

Zapraszamy osoby z wykształceniem lekarskim lub psychologicznym do udziału w szkole psychoterapii WSB-NLU.

Jeśli nie posiadasz wyżej wymienionego wykształcenia, dowiedz się, jak możesz włączyć się do programu studiów podyplomowych z dziedziny psychoterapii oferowanego przez WSB-NLU.

*Uczelnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie edukacyjnym w trakcie trwania nauki, aby dostosować go do obowiązujących regulacji.

Program studiów podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej obejmuje kluczowe obszary tematyczne:

MODUŁ I

Trwa 4 semestry i kończy się EGZAMINEM POZIOMU I

Zajęcia dotyczą psychopatologii oraz nauki psychoterapii poznawczo-behawioralnej o łącznym wymiarze 795 godzin. Program obejmuje szeroką gamę tematów, takich jak teoria i praktyka psychoterapii poznawczo-behawioralnej, techniki terapeutyczne, relacje terapeutyczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, psychopatologia oraz różne formy psychoterapii.

MODUŁ II

Trwa 4 semestry i kończy się EGZAMINEM POZIOMU II

Superwizja dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 225 godzin ma na celu wspieranie terapeuty w rozwiązaniu problemów napotykanych na różnych etapach terapii. Rozwój osobisty obejmuje minimum 100 godzin, które to są poświęcone własnemu rozwojowi poprzez udział w szkoleniach, treningach, warsztatach itp. W ramach programu edukacyjnego uczelnia dostarcza 90 godzin, pozostałe 10 godzin to praca indywidualna.

Staż kliniczny trwa 400 godzin i obejmuje:

 • 140 godzin w oddziale psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub oddziale psychiatrycznym w oddziale dziennym;
 • 260 godzin praktyki klinicznej pod nadzorem doświadczonego psychiatry, psychoterapeuty, psychologa klinicznego lub ordynatora oddziału w placówce zajmującej się diagnostyką i terapią.
Program studiów

Rozpoczynając proces rejestracji, pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na dole strony Akademii Psychotec. Po przesłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego otrzymasz login i hasło do naszego systemu rekrutacyjnego.

W systemie rekrutacyjnym samodzielnie przejdziesz przez proces rekrutacyjny, który składa się z pięciu prostych kroków. Przed rozpoczęciem tego procesu, przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (z koniecznym podpisem);
 • Jedno kolorowe zdjęcie (o wymiarach 3,5 cm * 4,5 cm);
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej

Wypełniasz swoje dane w systemie, drukujesz i podpisujesz wymagane formularze, skanujesz je i przesyłasz do systemu, a następnie zapisujesz się na studia. Uczelnia przeprowadza weryfikację poprawności przesłanej dokumentacji. Jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo, witamy Cię w gronie naszych słuchaczy. W przypadku konieczności poprawy lub uzupełnienia, otrzymasz szczegółowe informacje zwrotne dotyczące niezbędnych korekt.

Jesteśmy zawsze gotowi służyć pomocą – skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, jesteśmy tu dla Ciebie.

Czesne za cały tok studiów wynosi:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata wpisowa – 850 zł *
 • czesne – 35 600 zł (za 4 lata nauki) *

Wariant ratalny – rozłożenie kosztów na 40 równych rat po 890 zł/m-c (4 lata).

* w przypadku SPPB WSB-NLU nie obowiązuje zniżka w wysokości 50 procent czesnego na drugi kierunek studiów,
* cena nie obejmuje terapii własnej,
* cena zawiera zajęcia za superwizje grupową.

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (WSB-NLU) prezentuje nowatorski program studiów podyplomowych w obszarze psychoterapii, realizowany w trybie RealTime Online, oparty na podejściu poznawczo-behawioralnym.

Czteroletni program spełnia wszystkie niezbędne kryteria umożliwiające ubieganie się o zatrudnienie na stanowisku psychoterapeuty i uzyskanie akceptacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od 1 stycznia 2024 roku nastąpią zmiany w zakresie psychoterapii. Nowelizacja art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego wejdzie w życie, wprowadzając legalną definicję pojęcia „psychoterapia” oraz określając wymagania dla osób praktykujących jako psychoterapeuci.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 zaktualizowanej ustawy, psychoterapię będzie prowadzić osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, spełniająca jednocześnie następujące warunki:

 • Posiada tytuł zawodowy lekarza lub magistra, albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026).
 • Udokumentuje ukończenie podyplomowego szkolenia o minimalnym wymiarze 1200 godzin, obejmującego skuteczne metody psychoterapeutyczne, takie jak terapia humanistyczno-doświadczeniowa, terapia integracyjna, terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychoanalityczna, terapia psychodynamiczna lub terapia systemowa. Szkolenie to powinno obejmować również praktykę własną w psychoterapii, superwizję oraz staże.
 • Zdała egzamin certyfikujący przeprowadzony przez zewnętrzną komisję, niepowiązaną z jednostką kształcącą, szczególnie powołaną przez stowarzyszenia certyfikujące psychoterapeutów.

Uczelnia, odpowiedzialna za organizację egzaminu (w języku polskim) oraz wydawanie certyfikatu psychoterapeuty, otrzymała akredytację od Professional School of Health Sciences Ltd. z siedzibą w Londynie.

W wyniku tego, ukończenie Szkoły Psychoterapii Badawczo-Behawioralnej WSB-NLU umożliwi zdobycie pełnych uprawnień do wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Opinia prawna Kancelarii Groele i Wspólnicy dotycząca analizy zagadnienia uzyskania uprawnień psychoterapeuty w Wyższej Szkole Biznesu  – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!