Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie (magisterskie)
(piątek, sobota i niedziela)

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Czas trwania: 4 semestry

Cena podana za 1 miesiąc (10 rat w roku)

 • Studia stacjonarne – 548,00 zł
 • Studia niestacjonarne – 568,00 zł
 • Studia RealTime Online (hybrydowe) – 648,00 zł
Zapisz się

Formuła RealTime Online (hybrydowe) to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazdy wykładowe:
  odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
  Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).
 • Zjazdy ćwiczeniowe:
  – zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela)- raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych- z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.Zjazd jest obowiązkowy.
 • Zjazdy zaliczeniowe:
  odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie – student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania stacjonarnie i w pełnym wymiarze zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Studia magisterskie II stopnia o specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim na WSB-NLU kierowane są do osób, które chcą zdobyć praktyczne doświadczenie od doświadczonych specjalistów w zakresie zarządzania i organizacji. Program studiów umożliwia studentom rozwinięcie umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem oraz aktualnymi kwestiami rozwoju potencjału kadrowego. Dedykowany jest osobom otwartym na tematykę zarządzania i zainteresowanym skutecznym prowadzeniem organizacji. Jeśli posiadasz umiejętności interpersonalne, zdolność kierowania zespołem oraz wsparcia pracowników, to specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim na WSB-NLU jest doskonałym wyborem.

Po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim otrzymasz niezbędne umiejętności, które są wysoko cenione na rynku pracy. Nauczymy Cię wykorzystywania metod związanych z zarządzaniem personelem, takich jak motywowanie i wynagradzanie zespołu oraz tworzenie odpowiednich warunków pracy.

W ramach programu studiów nasi absolwenci zdobywają kompetencje umożliwiające skuteczną ocenę pracowników oraz efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Studenci są przygotowani do opracowywania i wdrażania strategii personalnych w różnych typach firm i organizacji. Dodatkowo, dzięki specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim, zdobywają umiejętności diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów występujących w przedsiębiorstwach.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim, mają szerokie perspektywy zawodowe. Po ukończeniu programu są gotowi do pracy w różnych obszarach, takich jak:

 • Specjalista w dziale HR,
 • Pracownik firm konsultingowych,
 • Specjalista ds. rekrutacji i zatrudnienia,
 • Menadżer w zespołach projektowych,
 • Pracownik agencji pośrednictwa pracy lub zatrudnienia tymczasowego,
 • Pracownik urzędu pracy,
 • Trener biznesu,
 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Dzięki zdobytym umiejętnościom w zarządzaniu kapitałem ludzkim, absolwenci są przygotowani do różnorodnych ról na rynku pracy.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rekrutacji standardowej należy zalogować się na wskazaną stronę, a następnie:

 • Wypełnij podanie rekrutacyjne z danymi osobowymi;
 • Wybierz interesujący kierunek;
 • Załącz wybrane dokumenty.

W przypadku rekrutacji standardowej na studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich konieczne są takie dokumenty jak:

 • zaakceptowane na portalu rekrutacyjnym podanie rekrutacyjne;
  • kopia świadectwa dojrzałości:
  •  w przypadku „nowej matury”, tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy załączyć w portalu skan);
   „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy załączyć w portalu skan); 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą .
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej;
 • oświadczenie studenta – należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia w WSB-NLU można znaleźć na stronie dedykowanej procesowi rekrutacyjnemu. Przyjęcie na studia oznacza pomyślne przejście przez wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego, w tym prawidłową weryfikację przekazanych danych oraz kompletną procedurę składania dokumentów. Cały proces potwierdzany jest również poprzez otrzymanie indywidualnych haseł dostępowych do platformy WSB-NLU CloudA™.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Opłata wpisowa na rok wyższy niż pierwszy – 850 zł

Akredytacja „Studia z Przyszłością” stanowi proces oceny jakości programów i kierunków studiów oferowanych przez polskie uczelnie. Proces ten skupia się na innowacyjności, nowoczesnych metodach dydaktycznych oraz dostosowaniu do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jego celem jest wyróżnienie najwyższej jakości programów i kierunków studiów oraz promowanie ich wśród studentów i pracodawców.

W ocenie Komisji, te specjalizacje spełniają wszystkie kryteria regulaminowe konkursu, zapewniając studentom nie tylko solidną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności zawodowe oraz istotne kompetencje społeczne. Ich akredytacja wynika z faktu, że programy te są silnie skoncentrowane na potrzebach współczesnego środowiska społeczno-gospodarczego i oczekiwaniach rynku pracy. Dodatkowo, zawierają one elementy innowacyjne i nowatorskie, oparte na oryginalnych koncepcjach dydaktycznych. Treści programowe są starannie dobrane, zgodnie z efektami uczenia się oraz najnowszą wiedzą naukową i praktyką społeczną.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!