Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie (licencjackie)
(piątek, sobota i niedziela)

Specjalista ds. sprzedaży

 • Czas trwania: 6 semestrów

Cena podana za 1 miesiąc (10 rat w roku)

 • Studia stacjonarne – 518,00 zł
 • Studia niestacjonarne – 538,00 zł
 • Studia RealTime Online (hybrydowe) – 618,00 zł
Zapisz się

Formuła RealTime Online (hybrydowe) to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazdy wykładowe:
  odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
  Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).
 • Zjazdy ćwiczeniowe:
  – zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela)- raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych- z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.Zjazd jest obowiązkowy.
 • Zjazdy zaliczeniowe:
  odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie – student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania stacjonarnie i w pełnym wymiarze zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności Specjalista ds. sprzedaży (Account Manager) na WSB-NLU to idealny wybór dla osób aktywnych, z zamiłowaniem do kontaktów interpersonalnych. Kierunek ten kierowany jest do tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu negocjacji, przygotowywania ofert handlowych oraz zarządzania zespołem sprzedażowym. Specjalność Specjalista ds. sprzedaży to doskonała ścieżka dla tych, którzy marzą o założeniu własnego przedsiębiorstwa lub planują karierę w dziale sprzedaży, umożliwiając rozwój w obszarze budowy zespołu i skutecznej komunikacji biznesowej.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności Specjalista ds. sprzedaży, nasi absolwenci są gotowi do podjęcia studiów II stopnia. Tok studiów kończy się praktykami oraz projektem licencjackim. Oprócz dyplomu, absolwenci zyskują także szereg praktycznych umiejętności oraz wiedzę niezbędną do zdobycia pracy. Dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków w zawodzie Account Managera, nasi studenci odbywają trening menadżerski pod okiem specjalistów. Wiedzą, jak zarządzać kapitałem intelektualnym, znają narzędzia sprzedaży i marketingu. Nie są im obce zagadnienia z budżetowania, controllingu marketingowego. Zyskują wiedzę m.in. na temat przeprowadzania prezentacji handlowych, prowadzenia negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów i kryzysów w kanałach dystrybucji.

Ukończenie studiów o specjalności Specjalista ds. sprzedaży (Account Manager) na WSB-NLU stawia Cię w doskonałej pozycji na rynku pracy. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych profesjonalistów ds. sprzedaży, specjalność ta otwiera drzwi do różnorodnych ścieżek kariery. Po studiach możesz aspirować do stanowisk takich jak Menedżer sprzedaży, Kierownik sprzedaży, Specjalista ds. współpracy handlowej, Menedżer marki, Client Partner, Kierownik ds. kluczowych klientów czy Account Manager, zdobywając umiejętności niezbędne do skutecznego budowania relacji z klientami i zespołem sprzedażowym.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rekrutacji standardowej należy zalogować się na wskazaną stronę, a następnie:

 • Wypełnij podanie rekrutacyjne z danymi osobowymi;
 • Wybierz interesujący kierunek;
 • Załącz wybrane dokumenty.

W przypadku rekrutacji standardowej na studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich konieczne są takie dokumenty jak:

 • zaakceptowane na portalu rekrutacyjnym podanie rekrutacyjne;
  • kopia świadectwa dojrzałości:
  •  w przypadku „nowej matury”, tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy załączyć w portalu skan);
   „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy załączyć w portalu skan); 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą .
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej;
 • oświadczenie studenta – należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Opłata wpisowa na rok wyższy niż pierwszy – 850 zł

Akredytacja „Studia z Przyszłością” stanowi proces oceny jakości programów i kierunków studiów oferowanych przez polskie uczelnie. Proces ten skupia się na innowacyjności, nowoczesnych metodach dydaktycznych oraz dostosowaniu do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jego celem jest wyróżnienie najwyższej jakości programów i kierunków studiów oraz promowanie ich wśród studentów i pracodawców.

W ocenie Komisji, te specjalizacje spełniają wszystkie kryteria regulaminowe konkursu, zapewniając studentom nie tylko solidną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności zawodowe oraz istotne kompetencje społeczne. Ich akredytacja wynika z faktu, że programy te są silnie skoncentrowane na potrzebach współczesnego środowiska społeczno-gospodarczego i oczekiwaniach rynku pracy. Dodatkowo, zawierają one elementy innowacyjne i nowatorskie, oparte na oryginalnych koncepcjach dydaktycznych. Treści programowe są starannie dobrane, zgodnie z efektami uczenia się oraz najnowszą wiedzą naukową i praktyką społeczną.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!