Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie (licencjackie)
(piątek, sobota i niedziela)

Specjalista ds. organizacji eventów

 • Czas trwania: 6 semestrów

Cena podana za 1 miesiąc (10 rat w roku)

 • Studia stacjonarne – 518,00 zł
 • Studia niestacjonarne – 538,00 zł
 • Studia RealTime Online (hybrydowe) – 618,00 zł
Zapisz się

Formuła RealTime Online (hybrydowe) to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazdy wykładowe:
  odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
  Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).
 • Zjazdy ćwiczeniowe:
  – zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela)- raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych- z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.Zjazd jest obowiązkowy.
 • Zjazdy zaliczeniowe:
  odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie – student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania stacjonarnie i w pełnym wymiarze zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Studia I stopnia o specjalności Specjalista ds. Organizacji Eventów na WSB-NLU to idealny wybór dla osób kochających pracę w dynamicznym środowisku. Kierunek ten skierowany jest do tych, którzy chcą specjalizować się w organizacji różnorodnych wydarzeń, takich jak sportowe, koncerty, targi, wystąpienia publiczne czy konferencje. Studia te oferują kwalifikacje niezbędne do pracy w branży eventowej, a kluczowymi umiejętnościami są otwartość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, kreatywność oraz odporność na stres.

Nasze studia pierwszego stopnia są opracowane przez ekspertów, którzy są jednocześnie praktykami w organizowaniu wydarzeń. Dzięki temu, absolwenci specjalności „Specjalista ds. Organizacji Wydarzeń” mają możliwość pracować na konkretnych przypadkach, ucząc się, jak efektywnie nadzorować kreatywny i jakościowy proces organizacji wydarzenia. Potrafią planować, koordynować oraz rozliczać budżety projektów, oraz prowadzić niezbędną dokumentację.

Rozwijając kompetencje miękkie, są w stanie współpracować z zewnętrznymi jednostkami, takimi jak domy produkcyjne, agencje mediowe czy agencje kreatywne. Posiadają umiejętność organizacji różnego rodzaju wydarzeń, takich jak targi, konferencje, wydarzenia branżowe, imprezy firmowe, pikniki, eventy plenerowe czy gale, we współpracy z zewnętrznymi partnerami.

Studia z organizacji wydarzeń na WSB-NLU kształcą praktyczne umiejętności potrzebne we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania wydarzeniami, obejmujące m.in. marketing, finanse, zarządzanie projektami, strategię, operacje, projektowanie wydarzeń oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Studenci zapoznają się z technikami i strategiami zarządzania niezbędnymi do skutecznego planowania, promocji, realizacji i oceny wydarzeń.

Ukończenie specjalności Specjalista ds. Organizacji Eventów to doskonała droga do kariery w branży eventowej. Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie jako Asystent ds. Organizacji Eventów, Młodszy Specjalista ds. Organizacji Eventów, Wedding Planner, Event Manager, Specjalista ds. Organizacji Imprez, Organizator Koncertów, Organizator Imprez Sportowych, Organizator Targów, Wydarzeń Branżowych oraz Konferencji Prasowych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rekrutacji standardowej należy zalogować się na wskazaną stronę, a następnie:

 • Wypełnij podanie rekrutacyjne z danymi osobowymi;
 • Wybierz interesujący kierunek;
 • Załącz wybrane dokumenty.

W przypadku rekrutacji standardowej na studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich konieczne są takie dokumenty jak:

 • zaakceptowane na portalu rekrutacyjnym podanie rekrutacyjne;
  • kopia świadectwa dojrzałości:
  •  w przypadku „nowej matury”, tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy załączyć w portalu skan);
   „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy załączyć w portalu skan); 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą .
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej;
 • oświadczenie studenta – należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Opłata wpisowa na rok wyższy niż pierwszy – 850 zł

Akredytacja „Studia z Przyszłością” stanowi proces oceny jakości programów i kierunków studiów oferowanych przez polskie uczelnie. Proces ten skupia się na innowacyjności, nowoczesnych metodach dydaktycznych oraz dostosowaniu do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jego celem jest wyróżnienie najwyższej jakości programów i kierunków studiów oraz promowanie ich wśród studentów i pracodawców.

W ocenie Komisji, te specjalizacje spełniają wszystkie kryteria regulaminowe konkursu, zapewniając studentom nie tylko solidną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności zawodowe oraz istotne kompetencje społeczne. Ich akredytacja wynika z faktu, że programy te są silnie skoncentrowane na potrzebach współczesnego środowiska społeczno-gospodarczego i oczekiwaniach rynku pracy. Dodatkowo, zawierają one elementy innowacyjne i nowatorskie, oparte na oryginalnych koncepcjach dydaktycznych. Treści programowe są starannie dobrane, zgodnie z efektami uczenia się oraz najnowszą wiedzą naukową i praktyką społeczną.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!