Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie (licencjackie)
(piątek, sobota i niedziela)

Specjalista ds. logistyki

 • Czas trwania: 6 semestrów

Cena podana za 1 miesiąc (10 rat w roku)

 • Studia stacjonarne – 518,00 zł
 • Studia niestacjonarne – 538,00 zł
 • Studia RealTime Online (hybrydowe) – 618,00 zł
Zapisz się

Formuła RealTime Online (hybrydowe) to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazdy wykładowe:
  odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
  Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).
 • Zjazdy ćwiczeniowe:
  – zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela)- raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych- z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.Zjazd jest obowiązkowy.
 • Zjazdy zaliczeniowe:
  odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie – student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania stacjonarnie i w pełnym wymiarze zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Studia I stopnia o specjalności Specjalista ds. Logistyki na WSB-NLU to doskonały wybór dla tych, którzy szukają stabilnej i satysfakcjonującej kariery po maturze. Kierunek ten dedykowany jest osobom zainteresowanym zdobyciem kompetencji w zakresie zarządzania logistyką, co jest obecnie cenione przez pracodawców. Wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ds. logistyki, zwłaszcza w przedsiębiorstwach związanych z handlem lub spedycją. Jeśli planujesz pracę w tych branżach, to studia I stopnia z logistyki są idealnym wyborem.

Oferowana przez WSB-NLU specjalizacja odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na profesjonalistów zajmujących się logistyką oraz kluczowych klientów w obszarze dystrybucji i sprzedaży. Osoby pracujące w dziedzinie logistyki posiadają wszechstronną wiedzę na temat rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, oraz o konkurencji.
Studenci specjalizujący się w dziedzinie Specjalisty ds. Logistyki zdobywają dogłębną wiedzę z zakresu transportu, spedycji oraz procesu dostaw. Posiadają także rozeznanie w zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw oraz w łańcuchach dostaw. Studia z logistyki na WSB-NLU otwierają możliwości kariery w największych firmach przewozowych i spedycyjnych, jednocześnie poszerzając wiedzę z zakresu zarządzania biznesem.

Studia I stopnia o specjalności Specjalista ds. Logistyki na WSB-NLU otwierają szerokie perspektywy zawodowe. Absolwenci mogą się ubiegać o atrakcyjne stanowiska, takie jak Menadżer Logistyki, Specjalista ds. Logistyki, Specjalista ds. Dystrybucji, Analityk Łańcucha Dostaw, Analityk Społeczno-Ekonomiczny, Doradca ds. Zaopatrzenia i Logistyki, Kierownik Logistyki, Kierownik Spedycyjny, Specjalista ds. Zarządzania Procesami Logistycznymi. To ogromna szansa na znalezienie dobrze płatnej i perspektywicznej pracy w firmach związanych z biznesem, handlem, spedycją czy magazynowaniem.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rekrutacji standardowej należy zalogować się na wskazaną stronę, a następnie:

 • Wypełnij podanie rekrutacyjne z danymi osobowymi;
 • Wybierz interesujący kierunek;
 • Załącz wybrane dokumenty.

W przypadku rekrutacji standardowej na studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich konieczne są takie dokumenty jak:

 • zaakceptowane na portalu rekrutacyjnym podanie rekrutacyjne;
  • kopia świadectwa dojrzałości:
  •  w przypadku „nowej matury”, tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy załączyć w portalu skan);
   „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy załączyć w portalu skan); 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą .
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej;
 • oświadczenie studenta – należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Opłata wpisowa na rok wyższy niż pierwszy – 850 zł

Akredytacja „Studia z Przyszłością” stanowi proces oceny jakości programów i kierunków studiów oferowanych przez polskie uczelnie. Proces ten skupia się na innowacyjności, nowoczesnych metodach dydaktycznych oraz dostosowaniu do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jego celem jest wyróżnienie najwyższej jakości programów i kierunków studiów oraz promowanie ich wśród studentów i pracodawców.

W ocenie Komisji, te specjalizacje spełniają wszystkie kryteria regulaminowe konkursu, zapewniając studentom nie tylko solidną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności zawodowe oraz istotne kompetencje społeczne. Ich akredytacja wynika z faktu, że programy te są silnie skoncentrowane na potrzebach współczesnego środowiska społeczno-gospodarczego i oczekiwaniach rynku pracy. Dodatkowo, zawierają one elementy innowacyjne i nowatorskie, oparte na oryginalnych koncepcjach dydaktycznych. Treści programowe są starannie dobrane, zgodnie z efektami uczenia się oraz najnowszą wiedzą naukową i praktyką społeczną.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!