Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie (licencjackie)
(piątek, sobota i niedziela)

Specjalista ds. BHP

 • Czas trwania: 6 semestrów

Cena podana za 1 miesiąc (10 rat w roku)

 • Studia stacjonarne – 518,00 zł
 • Studia niestacjonarne – 538,00 zł
 • Studia RealTime Online (hybrydowe) – 618,00 zł
Zapisz się

Formuła RealTime Online (hybrydowe) to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazdy wykładowe:
  odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
  Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).
 • Zjazdy ćwiczeniowe:
  – zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela)- raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych- z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.Zjazd jest obowiązkowy.
 • Zjazdy zaliczeniowe:
  odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie – student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania stacjonarnie i w pełnym wymiarze zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Studia I stopnia o specjalności Specjalista ds. BHP na WSB-NLU są dedykowane tym, którzy chcą podjąć odpowiedzialną rolę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierunek ten skierowany jest do osób o samodzielności, komunikatywności i gotowych wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo w firmie. Jeśli interesują Cię kwestie BHP, studia te oferują rzetelne przygotowanie do tego odpowiedzialnego zawodu.

Na WSB-NLU kładziemy duży nacisk na praktyczne przygotowanie naszych absolwentów do pracy w swoich zawodach. Specjalizując się w dziedzinie Specjalisty ds. BHP, studenci zdobywają umiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny zarówno dla siebie, jak i innych osób. Poznają przepisy i zasady związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) oraz prawem pracy. Podczas studiów z BHP uczą się również o różnych wypadkach i chorobach zawodowych, które mogą dotknąć pracowników w organizacjach.

Absolwent specjalizacji Specjalista ds. BHP jest przygotowany do efektywnego organizowania i koordynowania pracy służby BHP w zakładzie pracy. Potrafi również przygotowywać i przedstawiać pracodawcy analizy dotyczące BHP oraz propozycje eliminacji potencjalnych zagrożeń. Po ukończeniu studiów na WSB-NLU, specjalista ds. BHP jest w stanie świadczyć doradztwo, współpracować z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy.

Ukończenie specjalności Specjalista ds. BHP na WSB-NLU oraz zdobycie tytułu licencjata otwiera przed absolwentami szerokie możliwości kariery zawodowej. Po studiach mogą podjąć pracę jako Specjaliści ds. Bezpieczeństwa Pracy, Menadżerowie BHP, Szkoleniowcy BHP, Konsultanci ds. BHP, Specjaliści ds. Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych, Kierownicy ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Organizacji, Inspektorzy Przeciwpożarowi, Pracownicy organów nadzoru nad warunkami pracy oraz Specjaliści w instytucjach badawczych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rekrutacji standardowej należy zalogować się na wskazaną stronę, a następnie:

 • Wypełnij podanie rekrutacyjne z danymi osobowymi;
 • Wybierz interesujący kierunek;
 • Załącz wybrane dokumenty.

W przypadku rekrutacji standardowej na studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich konieczne są takie dokumenty jak:

 • zaakceptowane na portalu rekrutacyjnym podanie rekrutacyjne;
  • kopia świadectwa dojrzałości:
  •  w przypadku „nowej matury”, tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy załączyć w portalu skan);
   „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy załączyć w portalu skan); 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą .
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej;
 • oświadczenie studenta – należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Opłata wpisowa na rok wyższy niż pierwszy – 850 zł

Akredytacja „Studia z Przyszłością” stanowi proces oceny jakości programów i kierunków studiów oferowanych przez polskie uczelnie. Proces ten skupia się na innowacyjności, nowoczesnych metodach dydaktycznych oraz dostosowaniu do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jego celem jest wyróżnienie najwyższej jakości programów i kierunków studiów oraz promowanie ich wśród studentów i pracodawców.

W ocenie Komisji, te specjalizacje spełniają wszystkie kryteria regulaminowe konkursu, zapewniając studentom nie tylko solidną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności zawodowe oraz istotne kompetencje społeczne. Ich akredytacja wynika z faktu, że programy te są silnie skoncentrowane na potrzebach współczesnego środowiska społeczno-gospodarczego i oczekiwaniach rynku pracy. Dodatkowo, zawierają one elementy innowacyjne i nowatorskie, oparte na oryginalnych koncepcjach dydaktycznych. Treści programowe są starannie dobrane, zgodnie z efektami uczenia się oraz najnowszą wiedzą naukową i praktyką społeczną.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!