5 letnie studia magisterskie, jednolite, niestacjonarne
(piątek, sobota i niedziela)

Psychologia biznesu

 • Czas trwania: 10 semestrów

Cena podana za 1 miesiąc (10 rat w roku)

 • Studia stacjonarne – 678,00 zł
 • Studia niestacjonarne – 728,00 zł
 • Studia RealTime Online (hybrydowe) – 798,00 zł
Zapisz się

Formuła RealTime Online (hybrydowe) to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazdy wykładowe:
  odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
  Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).
 • Zjazdy ćwiczeniowe:
  – zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela)- raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych- z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.Zjazd jest obowiązkowy.
 • Zjazdy zaliczeniowe:
  odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie – student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania stacjonarnie i w pełnym wymiarze zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Studia magisterskie o specjalności Psychologia biznesu są skierowane do osób zainteresowanych łączeniem ścieżki zawodowej z obszarem biznesu i organizacji, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Ten unikalny program oferuje wszechstronną wiedzę z zakresu psychologii, prawa, coachingu, reklamy, public relations i zachowań konsumenckich. Specjalność ta jest idealna dla osób o wnikliwej myśli poznawczej, a także dla tych, którzy cenią otwartość i praktyczną wiedzę z dziedziny psychologii związaną z aspektami zarządzania organizacją.

Po ukończeniu specjalności Psychologia biznesu na WSB-NLU, absolwenci są doskonale przygotowani do rozwoju kariery zawodowej. Dzięki prowadzącym zajęcia specjalistom i praktykom, studenci zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności. Perspektywy zawodowe obejmują zatrudnienie w działach human resources przedsiębiorstw, agencjach pracy, centrach badania opinii społecznej i badań marketingowych, firmach konsultingowych, doradczych, szkoleniowych, poradniach zawodowych oraz firmach coachingowych. Absolwenci są również gotowi do samodzielnej działalności gospodarczej lub zarządzania zespołem pracowników w organizacji.

Dzięki wysokiej jakości zajęciom prowadzonym przez wybitnych ekspertów i praktyków na WSB-NLU, nasi absolwenci zyskują wyjątkowe umiejętności przydatne w karierze zawodowej. Po ukończeniu specjalizacji, studenci mają możliwość podjęcia pracy w:

 

 • Działach zasobów ludzkich w firmach,
 • Agencjach rekrutacyjnych,
 • Centrach badawczych zajmujących się analizą opinii społecznej i badaniami marketingowymi,
 • Firmach świadczących usługi konsultingowe i doradcze,
 • Firmach oferujących szkolenia,
 • Poradniach specjalizujących się w doradztwie zawodowym,
 • Firmach specjalizujących się w coachingu.

Dodatkowo, nasi absolwenci są w pełni przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub do objęcia stanowiska kierowniczego i zarządzania zespołem pracowników w organizacji.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rekrutacji standardowej należy zalogować się na wskazaną stronę, a następnie:

 • Wypełnij podanie rekrutacyjne z danymi osobowymi;
 • Wybierz interesujący kierunek;
 • Załącz wybrane dokumenty.

W przypadku rekrutacji standardowej na studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich konieczne są takie dokumenty jak:

 • zaakceptowane na portalu rekrutacyjnym podanie rekrutacyjne;
  • kopia świadectwa dojrzałości:
  •  w przypadku „nowej matury”, tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy załączyć w portalu skan);
   „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy załączyć w portalu skan); 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą .
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej;
 • oświadczenie studenta – należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta.

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, zaleca się regularne monitorowanie ich statusu aż do momentu ich akceptacji. Wniosek o przyjęcie zostanie rozpatrzony dopiero po pozytywnym zakończeniu weryfikacji wszystkich załączonych dokumentów.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia w WSB-NLU można znaleźć na stronie dedykowanej procesowi rekrutacyjnemu. Przyjęcie na studia oznacza pomyślne przejście przez wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego, w tym prawidłową weryfikację przekazanych danych oraz kompletną procedurę składania dokumentów. Cały proces potwierdzany jest również poprzez otrzymanie indywidualnych haseł dostępowych do platformy WSB-NLU CloudA™.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Opłata wpisowa na rok wyższy niż pierwszy – 850 zł

Akredytacja „Studia z Przyszłością” stanowi proces oceny jakości programów i kierunków studiów oferowanych przez polskie uczelnie. Proces ten skupia się na innowacyjności, nowoczesnych metodach dydaktycznych oraz dostosowaniu do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jego celem jest wyróżnienie najwyższej jakości programów i kierunków studiów oraz promowanie ich wśród studentów i pracodawców.

W ocenie Komisji, te specjalizacje spełniają wszystkie kryteria regulaminowe konkursu, zapewniając studentom nie tylko solidną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności zawodowe oraz istotne kompetencje społeczne. Ich akredytacja wynika z faktu, że programy te są silnie skoncentrowane na potrzebach współczesnego środowiska społeczno-gospodarczego i oczekiwaniach rynku pracy. Dodatkowo, zawierają one elementy innowacyjne i nowatorskie, oparte na oryginalnych koncepcjach dydaktycznych. Treści programowe są starannie dobrane, zgodnie z efektami uczenia się oraz najnowszą wiedzą naukową i praktyką społeczną.

Jeśli posiadasz dorobek kształcenia związany ze studiowaniem, a oceny nie są starsze niż 20 lat , możesz ubiegać się o transfer ocen na wyższy rok niż pierwszy.

 • CZAS TRWANIA: studia psychologiczne dla magistrów mają charakter intensywny i trwają w zależności od kwalifikacji dziekana,
 • SPECJALNOŚCI: można podjąć kształcenie na jednej z trzech specjalności tj.:psychologia kliniczna i osobowości, psychologia w biznesie lub neuropsychologię,
 • SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI PRZEDSTAWIONE SĄ NA PONIŻSZEJ INFOGRAFICE

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!