Studia Prawnicze Magisterskie Jednolite 5 letnie
(piątek, sobota i niedziela)

Prawo w administracji

 • Czas trwania: 10 semestrów

Cena podana za 1 miesiąc (10 rat w roku)

 • Studia stacjonarne – 648,00 zł
 • Studia niestacjonarne – 678,00 zł
 • Studia RealTime Online (hybrydowe) – 698,00 zł
Zapisz się

Formuła RealTime Online (hybrydowe) to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazdy wykładowe: Zajęcia online za pomocą systemu Cloud Academy™. Zajęcia odbywają się około 5 razy w semestrze w wybrane weekendy (piątek, sobota i niedziela), istnieje możliwość odtworzenia nagrania z wykładu, dając elastyczność uczestnictwa.
 • Zjazdy ćwiczeniowe: Zajęcia poprzez multitransmisję zdalną za pośrednictwem Cloud Academy™ odbywają się obowiązkowo średnio 5 razy w semestrze, umożliwiając aktywny udział online w soboty i niedziele.
  R
  az w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w sobotę i niedzielę).
  *nie dotyczy studiów podyplomowychZjazd jest obowiązkowy.
 • Zjazdy zaliczeniowe: Egzaminy organizowane na platformie zdalnej Cloud Academy™, z terminami ustalanymi przez wykładowców, pozwalają na udział studentów zalogowanych w systemie.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie – student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania stacjonarnie i w pełnym wymiarze zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Jednolite studia magisterskie o specjalności Prawo w administracji na WSB-NLU to doskonały wybór dla wszystkich, którzy marzą o studiach prawniczych, chcą poznać zasady działania administracji oraz zdobyć perspektywiczną i rozwijającą się karierę. Kierunek jest skierowany do osób, które chcą rozwijać kompetencje w współpracy z urzędami i jednostkami administracyjnymi, zrozumieć zawiłości prawne, przepisy i procedury, a także oswoić się z kwestiami urzędowymi. To również odpowiedni wybór dla tych, którzy planują założenie własnej działalności związanej z prowadzeniem zadań administracyjnych. Studia przygotowują do pracy w administracji na różnych szczeblach, zapewniając solidne wykształcenie prawnicze i praktyczne umiejętności.

Studia prawnicze na WSB-NLU stanowią kompleksowy kierunek, prowadzony przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie prawa administracyjnego. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności od praktyków, co pozwala im:

 • Poznać kulisy pracy osób zajmujących się codziennymi zagadnieniami związanymi z prawem administracyjnym.

 • Zrozumieć wyzwania, które ich czekają po ukończeniu studiów oraz zdobyć know-how zawodowe.

 • Rozwijają umiejętność rozwiązywania spraw administracyjnych poprzez uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach oraz studiach przypadków, bazujących na rzeczywistych sytuacjach.

W ramach specjalizacji Prawo w Administracji, studenci nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne, umożliwiające opracowanie i kompletną dokumentację prawniczą, w tym związanych z zamówieniami publicznymi. Celem kierunku jest wykształcenie wysoko wyspecjalizowanych absolwentów, którzy mogą podjąć się zadań związanych m.in. z pracą w organach samorządu terytorialnego oraz funkcjonowaniem jednostek administracyjnych w Polsce.

Absolwenci Prawa w Administracji są przygotowani do pracy w różnych instytucjach i organizacjach. Posiadają wiedzę i zrozumienie polskiego prawa, prawa międzynarodowego oraz Unii Europejskiej. Potrafią dostosowywać akty prawne i dokumenty niezbędne podczas prowadzenia procedur administracyjnych, odwoławczych i wyjaśniających. Dodatkowo, posiadają kompetencje do pracy w strukturach społecznych, mając podstawową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Dodatkowym atutem studiów prawa w administracji na WSB-NLU jest rozbudowany program praktyk. Uczelnia przykłada wagę do przygotowania studentów do pracy zawodowej na najwyższym poziomie, dlatego też każdy absolwent ma obowiązek odbycia praktyk trwających aż 900 godzin. To pozwala na dokładne poznanie rzeczywistości zawodowej oraz zrozumienie zasad działania różnych podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Praktyki są także doskonałą okazją do przetestowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz potwierdzenia wyboru ścieżki zawodowej.

Ukończenie specjalności Prawo w administracji na WSB-NLU otwiera szerokie perspektywy zawodowe dla absolwentów. Studenci uzyskujący tytuł magistra mają możliwość ubiegania się o różne aplikacje prawnicze, takie jak adwokacka, radcowska, sędziowska, prokuratorska, komornicza, notarialna, legislacyjna, rzecznikowska, kuratorska czy dyplomatyczno-konsularna. Jednak możliwości zatrudnienia są również liczne bez konieczności przechodzenia przez aplikacje. Absolwenci specjalności Prawo w administracji mogą znaleźć pracę w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach niepublicznych, firmach, organizacjach pozarządowych, non-profit, izbach gospodarczych, związkach przedsiębiorców, instytucjach finansowych, w tym bankach i zakładach ubezpieczeń, oraz działach finansowych organizacji prywatnych. Otrzymana wiedza i umiejętności stwarzają solidne fundamenty do rozwijania kariery zawodowej w różnych sektorach.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rekrutacji standardowej należy zalogować się na wskazaną stronę, a następnie:

 • Wypełnij podanie rekrutacyjne z danymi osobowymi;
 • Wybierz interesujący kierunek;
 • Załącz wybrane dokumenty.

W przypadku rekrutacji standardowej na studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich konieczne są takie dokumenty jak:

 • zaakceptowane na portalu rekrutacyjnym podanie rekrutacyjne;
  • kopia świadectwa dojrzałości:
  •  w przypadku „nowej matury”, tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy załączyć w portalu skan);
   „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy załączyć w portalu skan); 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą .
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej;
 • oświadczenie studenta – należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta.

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, zaleca się regularne monitorowanie ich statusu aż do momentu ich akceptacji. Wniosek o przyjęcie zostanie rozpatrzony dopiero po pozytywnym zakończeniu weryfikacji wszystkich załączonych dokumentów.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia w WSB-NLU można znaleźć na stronie dedykowanej procesowi rekrutacyjnemu. Przyjęcie na studia oznacza pomyślne przejście przez wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego, w tym prawidłową weryfikację przekazanych danych oraz kompletną procedurę składania dokumentów. Cały proces potwierdzany jest również poprzez otrzymanie indywidualnych haseł dostępowych do platformy WSB-NLU CloudA™.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Opłata wpisowa na rok wyższy niż pierwszy – 850 zł

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!