Studia Prawnicze Magisterskie Jednolite 5 letnie
(piątek, sobota i niedziela)

Prawo ogólne

 • Czas trwania: 10 semestrów

Cena podana za 1 miesiąc (10 rat w roku)

 • Studia stacjonarne – 648,00 zł
 • Studia niestacjonarne – 678,00 zł
 • Studia RealTime Online (hybrydowe) – 698,00 zł
Zapisz się

Formuła RealTime Online (hybrydowe) to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazdy wykładowe: Zajęcia online za pomocą systemu Cloud Academy™. Zajęcia odbywają się około 5 razy w semestrze w wybrane weekendy (piątek, sobota i niedziela), istnieje możliwość odtworzenia nagrania z wykładu, dając elastyczność uczestnictwa.
 • Zjazdy ćwiczeniowe: Zajęcia poprzez multitransmisję zdalną za pośrednictwem Cloud Academy™ odbywają się obowiązkowo średnio 5 razy w semestrze, umożliwiając aktywny udział online w soboty i niedziele.
  R
  az w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w sobotę i niedzielę).
  *nie dotyczy studiów podyplomowychZjazd jest obowiązkowy.
 • Zjazdy zaliczeniowe: Egzaminy organizowane na platformie zdalnej Cloud Academy™, z terminami ustalanymi przez wykładowców, pozwalają na udział studentów zalogowanych w systemie.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie – student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania stacjonarnie i w pełnym wymiarze zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Jednolite studia magisterskie o specjalności Prawo ogólne to idealny wybór dla młodych adeptów prawa, zwłaszcza dla osób ambitnych i zdeterminowanych, dążących do osiągnięcia wysokich celów. Kierunek ten przygotowuje do kariery zawodowej jako sędzia, adwokat, prokurator, kurator, komornik, a także otwiera możliwości zatrudnienia w działach prawnych korporacji oraz placówkach dyplomatycznych.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo ogólne na WSB-NLU zdobywają kompleksową wiedzę i szerokie umiejętności, przekazywane w sposób przystępny. Posiadają niezbędną wiedzę do praktyki prawniczej, biegłość w prawie polskim i unijnym, orientację w aktualnym orzecznictwie sądów oraz trybunałów. Ponadto, doskonale posługują się specjalistycznym językiem branżowym, a także potrafią skutecznie interpretować przepisy, wyciągając trafne wnioski.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rekrutacji standardowej należy zalogować się na wskazaną stronę, a następnie:

 • Wypełnij podanie rekrutacyjne z danymi osobowymi;
 • Wybierz interesujący kierunek;
 • Załącz wybrane dokumenty.

W przypadku rekrutacji standardowej na studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich konieczne są takie dokumenty jak:

 • zaakceptowane na portalu rekrutacyjnym podanie rekrutacyjne;
  • kopia świadectwa dojrzałości:
  •  w przypadku „nowej matury”, tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy załączyć w portalu skan);
   „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy załączyć w portalu skan); 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą .
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej;
 • oświadczenie studenta – należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta.

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, zaleca się regularne monitorowanie ich statusu aż do momentu ich akceptacji. Wniosek o przyjęcie zostanie rozpatrzony dopiero po pozytywnym zakończeniu weryfikacji wszystkich załączonych dokumentów.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia w WSB-NLU można znaleźć na stronie dedykowanej procesowi rekrutacyjnemu. Przyjęcie na studia oznacza pomyślne przejście przez wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego, w tym prawidłową weryfikację przekazanych danych oraz kompletną procedurę składania dokumentów. Cały proces potwierdzany jest również poprzez otrzymanie indywidualnych haseł dostępowych do platformy WSB-NLU CloudA™.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Opłata wpisowa na rok wyższy niż pierwszy – 850 zł

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!