Informatyka – Studia Inżynierskie
(piątek, sobota i niedziela)

Grafik komputerowy

 • Czas trwania: 7 semestrów

Cena podana za 1 miesiąc (10 rat w roku)

 • Studia stacjonarne – 518,00 zł
 • Studia niestacjonarne – 638,00 zł
 • Studia RealTime Online (hybrydowe) – 738,00 zł

7380 zł

Zapisz się

Formuła RealTime Online (hybrydowe) to innowacyjny model nauczania, oferujący trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazdy wykładowe:
  odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
  Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).
 • Zjazdy ćwiczeniowe:
  – zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz na platformie Cloud Academy™Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela)- raz w semestrze studenci realizują zajęcia o charakterze warsztatowym w siedzibie Uczelni (intensywny zjazd w piątek, w sobotę i niedzielę). *nie dotyczy studiów podyplomowych- z uwagi na realizacje różnic programowych, częstotliwość zjazdów może być większa od standardowej.Zjazd jest obowiązkowy.
 • Zjazdy zaliczeniowe:
  odbywa się na platformie Cloud Academy™.

Obrona pracy dyplomowej lub projektu odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.

Praktyki akademickie – student/słuchacz zobligowany jest do zrealizowania stacjonarnie i w pełnym wymiarze zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Studia o specjalności Grafik Komputerowy na WSB-NLU są idealne dla osób z zainteresowaniami artystycznymi i pasją do tworzenia grafik komputerowych. Kierunek ten łączy wiedzę naukową z praktycznymi umiejętnościami, oferując kompleksowe przygotowanie. Jeśli posiadasz otwarty umysł, jesteś kreatywny, lubisz pracować z komputerami i fascynuje Cię świat grafiki komputerowej, to jest właściwa ścieżka dla Ciebie. Program studiów obejmuje podstawy kompozycji obrazu, wiodące oprogramowanie warsztatu grafiki komputerowej, obróbkę zdjęć cyfrowych, techniki tworzenia grafiki wektorowej, skład publikacji cyfrowych, technologie webowe, projektowanie grafiki dla stron WWW, podstawy modelowania obiektów 3D, techniki tworzenia animacji 2D i 3D, oraz podstawy tworzenia gier komputerowych.

Osoba z dyplomem inżyniera na specjalności Grafika Komputerowa dysponuje zarówno wiedzą, jak i praktycznymi umiejętnościami w obszarze multimediów, grafiki 2D i 3D, fotografii cyfrowej oraz nowoczesnych technik modelowania i animacji. Taki wyspecjalizowany specjalista może znaleźć zatrudnienie w różnorodnych branżach, takich jak domy mediowe, studia graficzne, studia postprodukcji filmowej, studia telewizyjne, portale internetowe, firmy zajmujące się produkcją aplikacji multimedialnych i gier komputerowych, oraz większe firmy produkcyjne i usługowe, które tworzą materiały graficzne na własne potrzeby.

Absolwent tej specjalności może również wykorzystać swoje umiejętności na stanowiskach pokrewnych, takich jak webmaster, projektant interfejsów użytkownika, projektant gier komputerowych, specjalista od efektów specjalnych, montażysta materiałów multimedialnych czy animator filmowy. Dzięki szerokiemu zakresowi umiejętności, absolwent tej specjalności ma możliwość wszechstronnego rozwoju kariery w obszarze technologii multimedialnych i grafiki komputerowej.

Absolwenci specjalności Grafika Komputerowa na WSB-NLU mają obiecujące perspektywy zawodowe. Uczelnia zapewnia solidne przygotowanie do pracy w różnych obszarach, takich jak projektowanie reklam w firmie mediowej, zarządzanie komunikacją wizualną, zaawansowana edycja plików graficznych i wideo, tworzenie elementów multimedialnych, wykorzystanie obrazu w komunikacji biznesowej i społecznej. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie jako specjaliści ds. reklamy w agencji mediowej, twórcy plakatów i innych nośników informacji, graficy w grach komputerowych, projektanci graficzni, projektanci systemów identyfikacji wizualnej, oraz twórcy typografii.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rekrutacji standardowej należy zalogować się na wskazaną stronę, a następnie:

 • Wypełnij podanie rekrutacyjne z danymi osobowymi;
 • Wybierz interesujący kierunek;
 • Załącz wybrane dokumenty.

W przypadku rekrutacji standardowej na studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich konieczne są takie dokumenty jak:

 • zaakceptowane na portalu rekrutacyjnym podanie rekrutacyjne;
  • kopia świadectwa dojrzałości:
  •  w przypadku „nowej matury”, tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy załączyć w portalu skan);
   „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy załączyć w portalu skan); 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą .
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej;
 • oświadczenie studenta – należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta.

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, zaleca się regularne monitorowanie ich statusu aż do momentu ich akceptacji. Wniosek o przyjęcie zostanie rozpatrzony dopiero po pozytywnym zakończeniu weryfikacji wszystkich załączonych dokumentów.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia w WSB-NLU można znaleźć na stronie dedykowanej procesowi rekrutacyjnemu. Przyjęcie na studia oznacza pomyślne przejście przez wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego, w tym prawidłową weryfikację przekazanych danych oraz kompletną procedurę składania dokumentów. Cały proces potwierdzany jest również poprzez otrzymanie indywidualnych haseł dostępowych do platformy WSB-NLU CloudA™.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł

Opłata wpisowa na I rok studiów wynosi 215 zł

Opłata wpisowa na rok wyższy niż pierwszy – 850 zł

Akredytacja „Studia z Przyszłością” stanowi proces oceny jakości programów i kierunków studiów oferowanych przez polskie uczelnie. Proces ten skupia się na innowacyjności, nowoczesnych metodach dydaktycznych oraz dostosowaniu do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jego celem jest wyróżnienie najwyższej jakości programów i kierunków studiów oraz promowanie ich wśród studentów i pracodawców.

W ramach Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, szczególne wyróżnienie otrzymał program studiów informatyka  (studia I), prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Program został uhonorowany Certyfikatem Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” za rok 2023 oraz 2024.

W ocenie Komisji, te specjalizacje spełniają wszystkie kryteria regulaminowe konkursu, zapewniając studentom nie tylko solidną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności zawodowe oraz istotne kompetencje społeczne. Ich akredytacja wynika z faktu, że programy te są silnie skoncentrowane na potrzebach współczesnego środowiska społeczno-gospodarczego i oczekiwaniach rynku pracy. Dodatkowo, zawierają one elementy innowacyjne i nowatorskie, oparte na oryginalnych koncepcjach dydaktycznych. Treści programowe są starannie dobrane, zgodnie z efektami uczenia się oraz najnowszą wiedzą naukową i praktyką społeczną.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!