Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania:

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

3950 zł

Zapisz się
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zajęć: Studia online RealTime (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

 1. Zjazdy wykładowe:
  Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.
 2. Zjazdy ćwiczeniowe:
  RealTime Online (hybrydowe) – uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.
 3. Zjazdy zaliczeniowe:
  Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Program studiów został zaprojektowany tak, aby zapewnić uczestnikom kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych sektorach gospodarki.

Korzyści z uczestnictwa w studiach podyplomowych:

 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa pracy, norm i standardów bezpieczeństwa oraz procedur związanych z higieną pracy.
 • Uzyskanie uprawnień wymaganych do wykonywania zawodu specjalisty BHP, co zwiększa Twoją atrakcyjność na rynku pracy.
 • Możliwość rozwijania kariery w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obejmująca stanowiska kierownicze i nadzorcze.
 • Zdolność do identyfikowania i analizowania potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy oraz wdrażania skutecznych rozwiązań zapobiegawczych.
 • Praktyczne umiejętności w zakresie oceny ryzyka zawodowego, prowadzenia szkoleń BHP oraz współpracy z inspektoratem pracy i innymi instytucjami nadzorującymi bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy są doskonałym wyborem dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, rozszerzyć zakres swoich kompetencji i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” przygotowuje absolwentów do efektywnego pełnienia roli specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Otrzymane kwalifikacje i uprawnienia pozwalają na zajmowanie kluczowych stanowisk w służbach BHP, co otwiera przed absolwentami nowe możliwości kariery zawodowej.

Korzyści z ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:

 • Uzyskanie uprawnień i kwalifikacji: Absolwenci uzyskują uprawnienia niezbędne do pełnienia funkcji inspektora, starszego inspektora, specjalisty oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Specjalistyczna wiedza: Uczestnictwo w studiach pozwala na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa pracy, oceny i zwalczania zagrożeń zawodowych oraz organizacji pracy służb BHP, co przekłada się na zdolność do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy.
 • Rozwój kariery zawodowej: Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu BHP zwiększa atrakcyjność kandydatów na rynku pracy i otwiera drogę do awansu na kierownicze stanowiska w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Stabilność zatrudnienia: Absolwenci mogą liczyć na stabilne i odpowiedzialne zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki, w tym w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych.
 • Możliwość dalszego rozwoju: Uzyskane kwalifikacje otwierają przed absolwentami możliwość dalszego kształcenia się i specjalizacji w wybranych obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, co pozwala na nieustanne podnoszenie kompetencji zawodowych.

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy są inwestycją w przyszłość i kluczem do sukcesu w dynamicznym świecie pracy, gdzie bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są priorytetem.

Jeśli chcesz aplikować na studia podyplomowe musisz  dołączyć takie dokumenty jak:

 • podanie rekrutacyjne: należy zaakceptować na portalu rekrutacyjnym przy pomocy kafelka „zaakceptuj podanie”;
 • dyplom ukończenia studiów;
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie słuchacza należy wypełnić elektronicznie, oświadczenie znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Oferujemy również możliwość płatności ratalnej – rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł miesięcznie. Dodatkowo, istnieje opcja dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jednorazowa opłata dodatkowa za proces rekrutacji wynosi 85 zł.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!