Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania:

Zamówienia publiczne

3950 zł

Zapisz się
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zajęć: Studia online RealTime (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

 1. Zjazdy wykładowe:
  Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.
 2. Zjazdy ćwiczeniowe:
  RealTime Online (hybrydowe) – uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.
 3. Zjazdy zaliczeniowe:
  Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Studia podyplomowe „Zamówienia publiczne” na Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University są doskonałym wyborem dla osób zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych. Program studiów został zaprojektowany tak, aby odpowiadać na aktualne wyzwania związane z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej.

Studia te oferują kompleksowe podejście do zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi, obejmując zarówno aspekty prawne, jak i praktyczne związane z procedurami zamówień publicznych, wydatkowaniem środków oraz zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy publicznych. Dzięki temu uczestnicy programu zdobywają solidne podstawy do efektywnego udzielania i realizacji zamówień publicznych, a także do podejmowania decyzji w zakresie finansów publicznych.

Studia podyplomowe „Zamówienia publiczne” są szczególnie wartościowe dla osób pracujących w sektorze publicznym, w tym dla pracowników urzędów zamówień publicznych, krajowych i regionalnych izb odwoławczych, a także dla specjalistów ds. zamówień publicznych, audytorów oraz doradców prawnych i finansowych. Ponadto, studia te są również odpowiednie dla prawników, ekonomistów, specjalistów ds. administracji oraz innych osób zainteresowanych karierą w sektorze publicznym i prywatnym związanym z zamówieniami publicznymi.

Absolwenci studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” na Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University zdobywają praktyczne i aktualne kompetencje, które są niezbędne do skutecznego funkcjonowania w dynamicznym i złożonym środowisku zamówień publicznych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy publicznych oraz do pracy na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zakresie zamówień publicznych.

Absolwenci studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę z zakresu prawa i procedur zamówień publicznych, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania procesami zakupowymi w sektorze publicznym.

Dzięki zdobytej wiedzy i praktycznym umiejętnościom, absolwenci są przygotowani do:

 • Biegłego poruszania się w złożonych procedurach i regulacjach prawnych dotyczących zamówień publicznych, w tym identyfikowania wymagań prawnych oraz przygotowywania i analizowania dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.
 • Skutecznego tworzenia i kontrolowania dokumentów kluczowych dla procesów zamówień publicznych, takich jak Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) czy Opis przedmiotu zamówienia.
 • Profesjonalnego zarządzania ryzykiem prawnych i kontrolą harmonogramu realizacji projektów, w tym identyfikowania i reagowania na potencjalne zagrożenia oraz problemy w trakcie realizacji zamówień publicznych.
 • Efektywnego współpracowania z wykonawcami, dostawcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces zamówień publicznych, w tym negocjowania warunków umów i monitorowania ich wykonania.

Ponadto, zdobyte kompetencje pozwalają absolwentom na skuteczne reagowanie na zmiany w przepisach prawnych oraz na adaptację do dynamicznie zmieniającego się środowiska zamówień publicznych. Dzięki temu są oni w stanie podejmować informowane decyzje oraz wprowadzać optymalizacje w procesach zakupowych, co przyczynia się do efektywnego wykorzystania środków publicznych oraz realizacji celów strategicznych jednostek sektora publicznego.

Jeśli chcesz aplikować na studia podyplomowe musisz  dołączyć takie dokumenty jak:

 • podanie rekrutacyjne: należy zaakceptować na portalu rekrutacyjnym przy pomocy kafelka „zaakceptuj podanie”;
 • dyplom ukończenia studiów;
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie słuchacza należy wypełnić elektronicznie, oświadczenie znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Oferujemy również możliwość płatności ratalnej – rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł miesięcznie. Dodatkowo, istnieje opcja dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jednorazowa opłata dodatkowa za proces rekrutacji wynosi 85 zł.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!