Studia podyplomowe – kwalifikacyjne z zakresu Pedagogiki:

Trener umiejętności społecznych

3950 zł

Zapisz się
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zajęć: Studia online RealTime (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

 1. Zjazdy wykładowe:
  Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.
 2. Zjazdy ćwiczeniowe:Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.
 3. Zjazdy zaliczeniowe:
  Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 2. Dyplom/zaświadczenie ukończenia studiów/kursów przygotowania pedagogicznego*.

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

Studia podyplomowe Trener Umiejętności Społecznych na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu to doskonała okazja do zdobycia nowych umiejętności w pracy z grupami dzieci i młodzieży, zwłaszcza w sytuacjach trudnych wychowawczo, jak dzieci i młodzież z zaburzeniami zachowania, osoby ze spektrum autyzmu oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studia te mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących problemów dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kreatywnego podejścia do ich rozwiązywania.

Studia podyplomowe „Trener umiejętności społecznych” na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University są przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie psychologii i pedagogiki. Są one skierowane do tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w pracy z grupami, wykorzystując nowoczesne i aktywne metody nauczania. Ukończenie tych studiów pozwala na zdobycie cennych kompetencji dla specjalistów pracujących w szkołach, świetlicach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie kluczowe jest profesjonalne podejście do edukacji i wychowania młodzieży.

Program „Trener umiejętności społecznych” jest skierowany do osób posiadających wyższe wykształcenie, które pracują jako pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych czy też w systemie kuratorskim.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

Absolwenci kierunku Trener Umiejętności Społecznych zdobywają dodatkową wiedzę i umiejętności do pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń w zachowaniu i społecznym przystosowaniu. Zajęcia prowadzone są w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej, ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania oraz poradniach pedagogiczno-psychologicznych i specjalistycznych. Absolwenci uzyskują kompetencje potrzebne do pracy jako trenerzy umiejętności społecznych, realizując różnorodne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, takie jak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne czy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Jeśli chcesz aplikować na studia podyplomowe musisz  dołączyć takie dokumenty jak:

 • podanie rekrutacyjne: należy zaakceptować na portalu rekrutacyjnym przy pomocy kafelka „zaakceptuj podanie”;
 • dyplom ukończenia studiów;
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie słuchacza należy wypełnić elektronicznie, oświadczenie znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.

Czesne za pełny tok studiów wynosi 3 950 zł.

Oferujemy również możliwość płatności ratalnej – rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł miesięcznie. Dodatkowo, istnieje opcja dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jednorazowa opłata dodatkowa za proces rekrutacji wynosi 85 zł.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!