Studia podyplomowe – kwalifikacyjne z zakresu Pedagogiki:

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna

3950 zł

Zapisz się
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zajęć: Studia online RealTime (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

 1. Zjazdy wykładowe:
  Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.
 2. Zjazdy ćwiczeniowe:Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.
 3. Zjazdy zaliczeniowe:
  Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

 • Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • Dyplom/zaświadczenie ukończenia studiów/kursów przygotowania pedagogicznego*.

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

Studia podyplomowe w zakresie Stymulacji Zmysłów i Integracji Sensorycznej są przeznaczone dla osób pracujących z dziećmi, które chcą zgłębić wiedzę i umiejętności w diagnozowaniu i terapii zaburzeń sensorycznych oraz dla nauczycieli, którzy pragną lepiej zrozumieć dzieci z takimi zaburzeniami i stosować skuteczne metody w pracy szkolnej. Kierunek adresowany jest głównie do nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów oraz osób z wykształceniem medycznym, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć się zawodowo w obszarze stymulacji zmysłów i integracji sensorycznej.

Studia podyplomowe na kierunku „Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna” w WSB-NLU są przeznaczone dla profesjonalistów pracujących z dziećmi, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii zaburzeń sensorycznych. Są one także odpowiednie dla nauczycieli, którzy pragną lepiej zrozumieć dzieci z zaburzeniami sensorycznymi i wykorzystać efektywne metody pracy w szkole.

Zastanawiasz się, czy te studia podyplomowe są dla Ciebie? Nasza oferta jest głównie skierowana do nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów oraz osób z wykształceniem medycznym, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w tym obszarze.

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu kariery w dziedzinie stymulacji zmysłów i integracji sensorycznej, studia podyplomowe w naszej Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University będą dla Ciebie doskonałym wyborem.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Stymulacja Zmysłów i Integracja Sensoryczna zdobywają kompetencje niezbędne do pracy z różnymi rodzajami zaburzeń sensorycznych u dzieci. Zajmując się terapią Integracji Sensorycznej, są przygotowani do pracy w różnorodnych placówkach edukacji, ośrodkach wczesnego wspomagania oraz poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Ich praktyczne umiejętności pozwalają skutecznie wspierać rozwój dzieci z zaburzeniami sensorycznymi i motorycznymi.

Jeśli chcesz aplikować na studia podyplomowe musisz  dołączyć takie dokumenty jak:

 • podanie rekrutacyjne: należy zaakceptować na portalu rekrutacyjnym przy pomocy kafelka „zaakceptuj podanie”;
 • dyplom ukończenia studiów;
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie słuchacza należy wypełnić elektronicznie, oświadczenie znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.

Czesne za pełny tok studiów wynosi 3 950 zł.

Oferujemy również możliwość płatności ratalnej – rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł miesięcznie. Dodatkowo, istnieje opcja dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jednorazowa opłata dodatkowa za proces rekrutacji wynosi 85 zł.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!