Studia podyplomowe z zakresu Psychologii:

Psychologia transportu

5950 zł

Zapisz się
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zajęć: Studia online RealTime (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

 1. Zjazdy wykładowe:
  Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.
 2. Zjazdy ćwiczeniowe:
  RealTime Online (hybrydowe) – uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.
 3. Zjazdy zaliczeniowe:
  Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Studia podyplomowe z psychologii transportu są skierowane głównie do magistrów psychologii zainteresowanych bezpieczeństwem w ruchu drogowym i psychologią transportu. Program umożliwia zdobycie umiejętności i uprawnień do prowadzenia badań psychologicznych osób kierujących pojazdami zgodnie z wymogami prawnymi.

Ukończenie tych studiów pozwala na wykonywanie badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i uzyskanie uprawnień psychologa transportu zgodnie z przepisami prawa.

Program jest kompletną ofertą skierowaną do osób chcących zdobyć umiejętności i uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych osób kierujących pojazdami zgodnie z art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Zgodnie z art. 87. ust. 1 i 2:

 1. Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są wykonywane przez uprawnionego psychologa.

 2. Uprawnionym psychologiem jest osoba, która:

a) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;

b) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;

d) została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.”

Studia podyplomowe z psychologii transportu umożliwiają absolwentom prowadzenie badań psychologicznych w tej dziedzinie oraz przygotowywanie testów psychologicznych dla kierowców. Absolwenci posiadają wiedzę etyczną i umiejętności diagnostyczne, zdobywane podczas praktycznych zajęć prowadzonych przez specjalistów. Aby pracować jako psycholog transportu, należy również spełnić wymogi ustawowe dotyczące zawodu psychologa.

Jeśli chcesz aplikować na studia podyplomowe musisz  dołączyć takie dokumenty jak:

 • podanie rekrutacyjne: należy zaakceptować na portalu rekrutacyjnym przy pomocy kafelka „zaakceptuj podanie”;
 • dyplom ukończenia studiów;
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie słuchacza należy wypełnić elektronicznie, oświadczenie znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.

Czesne za cały tok studiów wynosi 5 950 zł.

Oferujemy również możliwość płatności ratalnej – rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 595 zł miesięcznie. Dodatkowo, istnieje opcja dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jednorazowa opłata dodatkowa za proces rekrutacji wynosi 85 zł.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!