Studia podyplomowe z zakresu Psychologii:

Psychologia Sądowa

5950 zł

Zapisz się
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zajęć: Studia online RealTime (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

 1. Zjazdy wykładowe:
  Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.
 2. Zjazdy ćwiczeniowe:
  RealTime Online (hybrydowe) – uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.
 3. Zjazdy zaliczeniowe:
  Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Studia podyplomowe z psychologii sądowej są idealnym wyborem dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w tym specjalistycznym obszarze. Ta specjalność otwiera realne perspektywy zatrudnienia, oferując kompleksową edukację i praktyczne doświadczenie niezbędne w pracy zawodowej.

Adresowane są one głównie do osób z wykształceniem psychologicznym, niekoniecznie już związanych zawodowo z wymiarem sprawiedliwości. Stanowią również atrakcyjną opcję dla tych, którzy interesują się pracą w służbach policyjnych, zakładach karnych lub ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

Aby zostać psychologiem sądowym, oprócz ukończenia studiów podyplomowych, niezbędne jest spełnienie wymogów określonych w Ustawie o zawodzie psychologa. Wymagane jest posiadanie dyplomu magistra psychologii uzyskanego na polskiej uczelni lub równoważnego wykształcenia zdobytego za granicą.

Studia podyplomowe z psychologii sądowej mają na celu przygotowanie psychologów do pracy jako biegli sądowi. Nasz program zapewnia pogłębienie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych oraz mechanizmów funkcjonowania jednostki. Uczymy sporządzania ekspertyz w różnych obszarach współpracy z wymiarem sprawiedliwości oraz rozwijamy umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego, niezbędne w roli biegłego psychologa sądowego.

Absolwenci kierunku Psychologia Sądowa zyskują wszechstronne kompetencje zawodowe, umożliwiające szerokie spektrum możliwości kariery. Przede wszystkim zdobywają praktyczne umiejętności i głęboką wiedzę w obszarze psychologii sądowej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z Psychologii Sądowej na WSB-NLU otrzymują certyfikat ukończenia oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę w różnych instytucjach, takich jak Służba Więzienna, policja, organy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, zespoły sądowych kuratorów zawodowych oraz zakłady poprawcze i wychowawcze.

Celem naszych studiów jest przygotowanie psychologów do roli biegłych sądowych. Absolwenci mają możliwość wpisania się na listę biegłych sądowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie, aby stać się psychologiem sądowym, konieczne jest spełnienie wymogów określonych w Ustawie o zawodzie psychologa.

Nasi absolwenci wyróżniają się nie tylko gruntowną wiedzą teoretyczną, ale również praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w pracy z osobami zaangażowanymi w system wymiaru sprawiedliwości.

Jeśli chcesz aplikować na studia podyplomowe musisz  dołączyć takie dokumenty jak:

 • podanie rekrutacyjne: należy zaakceptować na portalu rekrutacyjnym przy pomocy kafelka „zaakceptuj podanie”;
 • dyplom ukończenia studiów;
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie słuchacza należy wypełnić elektronicznie, oświadczenie znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.

Czesne za cały tok studiów wynosi 5 950 zł.

Oferujemy również możliwość płatności ratalnej – rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 595 zł miesięcznie. Dodatkowo, istnieje opcja dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jednorazowa opłata dodatkowa za proces rekrutacji wynosi 85 zł.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!