Studia podyplomowe – kwalifikacyjne z zakresu Pedagogiki:

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka

3950 zł

Zapisz się
 • Czas trwania: 3 semestry
 • Forma zajęć: Studia online RealTime (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

 1. Zjazdy wykładowe:
  Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.
 2. Zjazdy ćwiczeniowe:Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.
 3. Zjazdy zaliczeniowe:
  Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

W celu przyjęcia na studia podyplomowe niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

 • Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • Posiadanie przygotowania pedagogicznego*.

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania informatyki” na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu są przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć swoje kwalifikacje i szanse zatrudnienia w sektorze edukacyjnym. Stanowią one możliwość dla tych, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności z zakresu technologii cyfrowych i nauczać tego przedmiotu w szkołach podstawowych oraz średnich.
Te studia podyplomowe są idealne dla nauczycieli, którzy czują się kompetentni w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Uczestnicząc w tych zajęciach, podniosą swoje kwalifikacje i rozwiną praktyczne umiejętności w korzystaniu z komputerów i narzędzi cyfrowych.

Podstawa prawna kształcenia

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.), załącznik nr 3 (Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Zakończenie studiów podyplomowych z zakresu nauczania informatyki w WSB-NLU stanowi ważny krok w rozwijaniu kompetencji pedagogicznych. Tego rodzaju studia oferują kilka kluczowych korzyści: Absolwenci zyskują głęboką wiedzę z informatyki, co pozwala im efektywnie nauczać tego przedmiotu na różnych etapach edukacji. Posiadanie tych kwalifikacji umożliwia nauczanie informatyki w różnych typach szkół, od podstawowych po średnie i techniczne, co zwiększa ich możliwości zatrudnienia. Dzięki temu nauczyciele mogą dostosowywać swoją karierę do indywidualnych potrzeb i preferencji.

W obecnym świecie zdominowanym przez technologię nauczanie informatyki w szkołach jest niezwykle ważne. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji pozwala wspierać uczniów w rozwijaniu umiejętności technologicznych i komputerowych.

Kwalifikacje w nauczaniu informatyki sprawiają, że absolwenci WSB-NLU stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy edukacyjnej, otwierając przed nimi szerokie spektrum możliwości zatrudnienia w różnych instytucjach edukacyjnych. Uzyskanie tych kwalifikacji jest korzystne zarówno dla rozwoju zawodowego nauczyciela, jak i dla wsparcia rozwoju uczniów w dziedzinie informatyki.

Jeśli chcesz aplikować na studia podyplomowe musisz  dołączyć takie dokumenty jak:

 • podanie rekrutacyjne: należy zaakceptować na portalu rekrutacyjnym przy pomocy kafelka „zaakceptuj podanie”;
 • dyplom ukończenia studiów;
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie słuchacza należy wypełnić elektronicznie, oświadczenie znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.

Czesne za pełny tok studiów wynosi 3 950 zł.

Oferujemy również możliwość płatności ratalnej – rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł miesięcznie. Dodatkowo, istnieje opcja dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jednorazowa opłata dodatkowa za proces rekrutacji wynosi 85 zł.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!