Studia podyplomowe – kwalifikacyjne z zakresu Pedagogiki:

Logopedia

5950 zł

Zapisz się
 • Czas trwania: 4 semestry
 • Forma zajęć: Studia online RealTime (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy – platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

 1. Zjazdy wykładowe:
  Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.
 2. Zjazdy ćwiczeniowe:Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.
 3. Zjazdy zaliczeniowe:
  Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 2. Dyplom/zaświadczenie ukończenia studiów/kursów przygotowania pedagogicznego*.

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

Studia podyplomowe z zakresu Logopedii oferują kompleksową wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi mającymi trudności w rozwoju mowy. Program dostarcza wszechstronnej wiedzy oraz kompetencji potrzebnych w diagnozowaniu i terapii zaburzeń mowy. Wybierając Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, masz szansę zdobyć kwalifikacje nauczyciela logopedy.

Studia podyplomowe w dziedzinie Logopedii są dedykowane osobom, które chcą inwestować w swój rozwój zawodowy. Są one skierowane głównie do absolwentów studiów magisterskich, takich jak polonistyka, psychologia, resocjalizacja, kierunki wokalno-aktorskie oraz dziedziny medyczne, w tym pielęgniarstwo i fizjoterapia. Studia te są szczególnie adresowane do osób z wykształceniem humanistycznym i pedagogicznym.

Głównym celem tych studiów jest przygotowanie słuchaczy do praktycznej i teoretycznej pracy z osobami w różnym wieku, które mają zaburzenia w komunikacji językowej. Program studiów skupia się na nauce rozpoznawania i diagnozowania tych zaburzeń, charakteryzowaniu ich oraz prowadzeniu różnorodnych form terapii dostosowanych do specyfiki tych nieprawidłowości.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.), załącznik nr 3 (Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Logopedii na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy osób z zaburzeniami mowy i komunikacji w różnych placówkach, takich jak przedszkola specjalne, szkoły podstawowe specjalne, szkoły ponadpodstawowe specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju oraz organizacje pozarządowe.

Posiadając odpowiednie kwalifikacje, absolwent może prowadzić diagnozę logopedyczną, zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne, a także oferować porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji i eliminacji zaburzeń mowy. Ponadto, jest zdolny do prowadzenia zajęć terapeutycznych w różnych placówkach, współpracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz planowania, organizowania i koordynowania procesu terapii dzieci/uczniów z zaburzoną komunikacją językową.

Jeśli chcesz aplikować na studia podyplomowe musisz  dołączyć takie dokumenty jak:

 • podanie rekrutacyjne: należy zaakceptować na portalu rekrutacyjnym przy pomocy kafelka „zaakceptuj podanie”;
 • dyplom ukończenia studiów;
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie słuchacza należy wypełnić elektronicznie, oświadczenie znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.

Czesne za pełny tok studiów wynosi 5 950 zł.

Oferujemy również możliwość płatności ratalnej – rozłożenie kosztów na 20 wygodnych rat po 297,50 zł miesięcznie. Dodatkowo, istnieje opcja dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jednorazowa opłata dodatkowa za proces rekrutacji wynosi 85 zł.

Zapisz się na studia do WSB-NLU

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu


  • Administratorem danych osobowych jest GABINET PSYCHOLOGICZNY Semko Lipiec, ul. Senatorska 75, 35-317 Rzeszów, NIP: 8132849914, telefon: +48 608 022 460, e-mail: kontakt@psychotec.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  +48 534 515 896

  Kontakt możliwy również przez aplikację WhatsApp.

  CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!